De Zilvermaan tevreden in vierde week online thuisonderwijs

Addy AkkermansSchoolapp

Inmiddels is week vier van het online thuisonderwijs ingegaan. De leerkrachten van Basisschool De Zilvermaan zijn tevreden. Juf Celesta en Juf Addy vertellen via ‘Google Meet’ hun ervaringen.

“Ik vind het zo knap van de kinderen dat ze al veel zelfstandig kunnen”, vertelt Juf Celesta Delput van groep 5 trots. “Het afgelopen half jaar hebben we daar in de klas ook hard aan gewerkt. Het komt nu mooi uit dat ze die vaardigheden hebben. Ik merk wel dat ze ook nog een beetje hulp van de ouders nodig hebben”, zegt ze met een knipoog. “Het is leuk om te zien dat ouders zo begaan zijn met hoe hun eigen kind leert en dingen tot zich neemt.”

Twee contactmomenten per dag

Het is fijn om te merken dat het plan dat we in razend tempo gemaakt hebben voor het thuisonderwijs, werkt, zegt Addy Akkermans, directrice van de school. “Vanaf het begin wilden we zicht op de kinderen hebben en ze structuur bieden. Dat doen we door minimaal 2 contactmomenten per dag te houden. Om 9.00 uur en om 10.30 uur. Zo houden zij een normaal dagritme. We zien dat het zo’n 80 procent van onze kinderen goed gaat, die zien we dagelijks online. Die hebben hun draai gevonden.

Zorgen

Zorgen zijn er over de resterende twintig procent. “Die kinderen zijn meer op afstand. Op school heb je ze in zicht en heb je korte lijnen met collega’s, ouders en begeleiders.”, aldus Celesta. “Sommige ouders komen nu meer in de knel dan voorheen doordat de kinderen nu de gehele dag thuis zijn. Bij een aantal gezinnen valt daarbij het sociale netwerk weg, waardoor het ouders boven het hoofd groeit. Aan deze kinderen en de kinderen die we al in zicht hebben, besteden we meer aandacht. Ook in noodopvang van onze kinderen waar het even niet goed gaat”, legt Addy uit. “De kinderen bel ik meer, en daar heb ik online veelvuldig contact mee”, vult Celesta aan. “Zo proberen we ouder en onze leerling zo goed mogelijk door deze tijd heen te loodsen.”

Na de coronatijd

De Zilvermaan heeft ook al een plan klaar voor als de maatregelen weer opgeheven worden. “Ik zorg er met mijn klas voor dat ze de belangrijkste stof van dit leerjaar gewoon krijgen. Als ze dan weer echt in de klas zitten, gaan we deze leerstof op school wel toetsen. Niet voor cijfers, maar om te bekijken waar mijn leerlingen staan.” Addy vertelt daarover: “Onze insteek is met het thuisonderwijs om zoveel mogelijk door te laten gaan. Na deze tijd bekijken we per kind of er achterstanden zijn en daarop gaan we de leerstof aanpassen.”
Beide leerkrachten zijn het er over eens. “We hopen dat dit snel voorbij is. We missen de kinderen enorm. Het is veel te stil in school”.