Ouderbetrokkenheid vinden we enorm belangrijk bij De Zilvermaan Bloemstede. Samen met ons team, de leerlingen én de ouders maken we de school. We vinden betrokken ouders belangrijk. Zowel thuis als op school. Dan gaat het niet alleen over het meewerken aan allerlei activiteiten en festiviteiten, maar ook over samenwerken, vertrouwen in elkaar en open communicatie. Samen met de leerling en onze ouders vormen we een team in de zorg voor alle kinderen.

Betrokken ouders. Actieve ouders.

Bij De Zilvermaan Bloemstede hebben we een ouderraad. De ouderraad denkt mee over allerlei praktische zaken. Daarnaast werkt de ouderraad mee aan verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals het kerstfeest, paasfeest, sinterklaasfeest en het eindejaarsfeest. De leden van de ouderraad zijn gekozen door de ouders van de leerlingen van de school. Wilt u meer weten over de ouderraad, of wilt u zelf lid worden, neem dan contact op met één van de leden.

De leden van de ouderraad vindt u in onze activiteitenkalender.

Onze MR. Belangen behartigd.

Zoals elke school heeft De Zilvermaan Bloemstede een medezeggenschapsraad (MR). In de MR zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd, die direct invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming van het bestuur en directie. Vaak heeft de MR hierbij adviesrecht. Soms is de instemming van de MR noodzakelijk.

Heeft u vragen, problemen of klachten, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de medezeggenschapsraad: mr.zmbloemstede@vechtstreekenvenen.nl

De leden van de MR vindt u in onze schoolgids. De MR-notulen kunt u vinden onder de pagina met download-documenten.