We zijn bij De Zilvermaan Bloemstede bewust kleinschalig. Omdat we vinden dat we dan meer aandacht kunnen hebben voor het talent van ieder kind. Alle kinderen zijn welkom. Wij maken geen onderscheid op basis van ras, geloof of overtuiging. We willen namelijk samen met onze leerlingen en hun ouders bouwen aan een wereld waar diversiteit, respect en verdraagzaamheid voor iedereen heel normaal is.

Onze missie. Heel helder.

Je kunt pas echt groeien als je mag zijn wie je bent. Wij vinden elk kind waardevol en uniek, vol eigen talenten. Vanuit deze gedachte bieden wij eigentijds onderwijs, gericht op het ontdekken en optimaal ontwikkelen van ieders talenten. Met onze christelijke identiteit als basis. Dat maakt van De Zilvermaan een b(l)oeiende school voor iedereen die erbij betrokken is.
• Iedere dag leer je meer van de wereld.
• Vrij om te worden wie je bent.

Onze visie. Doel Gericht.

Goed onderwijs betekent voor ons onderwijzen vanuit een hart voor kinderen, met moderne methoden, in een prettig gebouw, gegeven door goed opgeleide
leerkrachten. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de volgende vijf principes.

1. We zijn een gemeenschap, waarin iedereen zijn eigen plaats heeft.
2. Wij willen het beste van onszelf inzetten voor elkaar.
3. Alle kinderen zijn welkom op onze school.
4. We willen kinderen aandacht, veiligheid en onderwijs op maat bieden.
5. De basis van ons handelen zijn moderne christelijke normen en waarden.

Christelijke identiteit. Onze basis.

De Zilvermaan Bloemstede is een moderne christelijke basisschool. Dat betekent dat wij onze christelijke identiteit op verschillende manieren in ons onderwijs inbedden. Enerzijds is het de basis voor de manier waarop wij mensen, onze leerlingen en hun ouders en verzorgers, maar ook ons team benaderen. We staan open voor iedereen en hebben respect voor elkaars eigenheid. Anderzijds hebben we bepaalde vaste onderdelen in ons onderwijsprogramma opgenomen, zoals vieringen, vertellingen en aandacht voor de christelijke waarden, normen en tradities die we onze leerlingen graag willen meegeven.