We zijn bij De Zilvermaan Bloemstede bewust kleinschalig. Omdat we vinden dat we dan meer aandacht kunnen hebben voor het talent van ieder kind. Alle kinderen zijn welkom. Wij maken geen onderscheid op basis van ras, geloof of overtuiging. We willen namelijk samen met onze leerlingen en hun ouders bouwen aan een wereld waar diversiteit, respect en verdraagzaamheid voor iedereen heel normaal is.

Onze missie. Heel helder.

Je kunt pas echt groeien als je mag zijn wie je bent. Wij vinden elk kind waardevol en uniek, vol eigen talenten. Vanuit deze gedachte bieden wij eigentijds onderwijs, gericht op het ontdekken en optimaal ontwikkelen van ieders talenten. Met onze christelijke identiteit als basis. Dat maakt van De Zilvermaan een b(l)oeiende school voor iedereen die erbij betrokken is.
• Iedere dag leer je meer van de wereld.
• Vrij om te worden wie je bent.

Onze visie. Doel Gericht.

Goed onderwijs betekent voor ons onderwijzen vanuit een hart voor kinderen, met moderne methoden, in een prettig gebouw, gegeven door goed opgeleide
leerkrachten. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit de volgende vijf principes.

1. We zijn een gemeenschap, waarin iedereen zijn eigen plaats heeft.
2. Wij willen het beste van onszelf inzetten voor elkaar.
3. Alle kinderen zijn welkom op onze school.
4. We willen kinderen aandacht, veiligheid en onderwijs op maat bieden.
5. De basis van ons handelen zijn moderne christelijke normen en waarden.

Onze identiteit. Onze basis.

De Zilvermaan Bloemstede is een open christelijke basisschool, waar alle kinderen welkom zijn. Wij geven onze christelijke identiteit op verschillende manieren vorm. Het is de basis voor de manier waarop wij onze leerlingen, hun ouders en verzorgers en ons team benaderen. We zorgen voor elkaar en onze omgeving. We staan open voor iedereen en hebben respect voor elkaars eigenheid. In ons onderwijsprogramma zijn vieringen en vertellingen een onderdeel, dit willen we onze leerlingen meegeven. Met of zonder geloofsovertuiging, je bent van harte welkom!